Talianskoposlovenskykultúra 100x inak

Po stopách judaizmu

Publikované 08.11.2015 v 22:07 v kategórii Postrehy, prečítané: 311x

Tým, že som z rodu homo sapiens sapiens zvedavý, moje nohy ma nie raz zaviedli aj do štvrtí iných náboženstiev či kultúr. No tento krát som dostala aj ako bonus bohatú prednášku.

V Taliansku môžete nájsť dva druhy synagóg, ktoré sa od seba nápadne líšia.

Synagógy di getto-z vonku nie su ničím nápadné, sú to jednoduché domy, ktoré zapadajú do stavebného štýlu štvrte. Sú nimi všetky synagógy, ktoré boli postavené alebo využívané do zjednotenia Talianska (1861). Toto má aj svoje opodstatnenie práve v tom, že do tejto doby mala katolícka cirkev na čele s pápežom veľmi silné postavenie. Pápež sa bál, že kresťania konvertujú na židovskú vieru ( čo mimochodom trvá dlhé roky, pretože Židia len tak medzi seba nepustia nových ľudí) a snažil sa potlačiť túto vieru a udržiavať tieto komunity len v niektorých mestách, aby mal lepšiu kontrolu. Jedným z týchto miest bola práve Siena či Benátky.

Vnútro synagógy: tým, že v stredoveku nebolo veľa židovských architektov, častokrát boli oslovovaní práve tí kresťanskí. To potvrdzuje fakt, že niektoré synagógy sa z vnútra nápadne podobajú na katolícke kostoly. V prípade sienskej synagógy je to nápadný oltár z mramoru a freska pripomínajúca ducha svätého. 

Každá synagóga by mala spĺňať určite kritériá:

- Oltár nesmie byť z mramoru, aby sa zabránilo v súťaživosti s katolíckymi kostolmi, okrem iného je považovaný za posvätný, pretože sa v ňom ukrývajú zvitky Tóry. Nemal by byť honosný aby svojou krásou nerušil sústredenosť modliacich sa.


- Na stenách nesmie byť žiadne vyobrazenie osôb, či zvierat ( jediné čo sa tam nachádza sú citácie z Tóry – v hebrejčine)

- Miesto, kde sa vykonáva obrad je buď v centre budovy alebo na druhej strane oproti oltáru.

- Každá synagóga by mala obsahovať oddelené miesto len pre ženy.

Synagógy sa stavali v blízkosti centier, kde sa sústreďoval obchod a trh v ktorom židia vynikali. No častokrát, to boli len obyčajné domy. Židia môžu vykonávať svoje bohoslužby všade (aj doma), musia len spĺňať dve podmienky: na mieste sa musí nachádzať 10 mužov, potrebných pre vykonávanie pobožnosti a Tóra.

originál Tóry je písaný bez medzier medzi slovami a bez samohlások, prepisy v súčasnosti pridávajú nad a pod slová bodky, ktoré znamenajú samohlásky a zjednodušujú čítanie.


Po zjednotení Talianskej monarchie na čele s Vittoriom Emanuelom II, sa všetkým dostalo rovnakého práva, čo znamenalo aj slobodnú vieru. Od tohto obdobia sa chudobné synagógy zmenili na mohutné stavby a ako si môžeme všimnúť, taliansky židia na svojich synagógach naozaj nešetrili...

samozrejme , až dovtedy keď na scénu nastúpili Mussolini s Hitlerom.


Treba podotknúť, že židia boli prenasledovaní aj v minulosti. Jednou z týchto príčin bol práve ich spôsob života – tradície zaužívané v hygiene a kóšer, ich uchránil pred rôznymi chorobami a keď sa k tomu pripočíta fakt, že svoje obrady a modlitby vykonávali v hebrejčine, v očiach ľudu boli považovaní za šamanov ... Okrem iného, muži boli označovaní žltou farbou ( nášivka v tvare kruhu, bandáž na ramene alebo klobúk), ktorá bola farbou meny a finančníctva, ktorým sa zaoberali a zaoberajú. ( žltá práve preto, lebo mince v tej dobe boli zo zlata). Ženy v tej dobe boli uchránené od označenia, pretože žltá sa v ženskom podaní niesla v znamení „najstaršieho remesla.“ V období nacizmu sa uchovala táyo farba,  no tvar dávidovej hviezdy bol inováciou.


Postavenie ženy a muža

Židovstvo je postavené na dedičstve po matke, čiže ak je žena židovka a muž nie, deti sa automaticky stanú židmi, v opačnom prípade to závisí na dohode partnerov.

Ženy sú dôležité, pre zachovávanie tradícií v domácnosti. Majú na starosti celý rituál šabatu a nie je ich povinnosťou zúčastniť sa na bohoslužbách. Čo je odôvodnené tým, že ak má žena na starosti malé dieťa, ktoré musí nakojiť, nenechá ho trpieť hladom, len kvôli tomu, že musí byť v určitý čas na určitom mieste. Boh je tak veľkolepý a vidí jej vieru aj za hranicami synagógy. Aj kvôli tomuto sú v synagóge postavené miestnosti separované len pre ženy, kde môžu prísť aj počas bohoslužby a svojim príchodom nikoho nevyrušia, no aj preto, že ženská prítomnosť neruší mužskú sústredenosť ;)

Bohoslužbu môžu vykonávať len muži( chlapec od 13 rokov) aj bez prítomnosti rabína. Rabín musí byť prítomný len pri sobášoch a to z dôvodu uzavretia „zmluvy“ medzi manželmi, ktorá okrem iného zaručuje žene „výživné“ v prípade rozvodu ( bez ohľadu na jej názor či súhlas).  Židovstvo povoľuje cirkevný rozvod, no v prospech muža, ak o rozvod požiada žena a muž nesúhlasí rozvod je zamietnutý.

Netreba si pliesť:

- židia svoje obrady vykonávajú v hebrejčine, čiže každý žid aj v súčasnosti je schopný čítať a písať po hebrejsky....

- Idiš je jazyk ( zmes nemčiny a hebrejčiny) ktorým rozprávajú len Aškenázski Židia

- Antijudaizmus: je cirkevným problémom, katolícka cirkev viní židov za smrť Ježiša Krista, no ponúka im záchranu v podobe konvertovania.

- Antisemitizmus: je politický problém, založený na rasizme a nacizme. Nerobí žiadne rozdieli medzi židmi praktikantmi a ne-praktikantmi, dokonca ani medzi tými, ktorí boli fašistami .., žid jednoducho ostáva židom, bez ohľadu na jeho správanie, chovanie či postavenie v spoločnosti.

Dnes žije v Siene 53 židov a svoje bohoslužby vykonávajú raz za mesiac. 

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?